Acest site utilizează cookies

Folosim cookies pentru a personaliza conținutul disponibil pe acest site, pentru a oferi funcționalități specifice social media și pentru a analiza traficul de pe site. Totodată, partajăm informații despre folosirea acestui site către partenerii noștri - social media, analiză și publicitate.

Cand vizitezi orice site, acesta poate stoca sau solicita informatii in browserul tau, majoritatea sub forma de cookies. Aceste informatii pot fi despre tine, despre preferintele tale sau despre dispozitivul pe care il folosesti si sunt folosite in special pentru a face siteul sa functioneze in modul in care tu te astepti sa functioneze. Informatiile nu te identifica direct pe tine, dar iti pot oferi o experienta mai personalizata pe site. Pentru ca iti respectam dreptul la confidentialitate, poti refuza anumite tipuri de cookies. Cookie-urile NU sunt viruși și nu colectează date cu caracter personal.

Avocat procese banci

Dare in plata • Clauze abuzive

Avocat reprezentare stingererea creditului prin darea in plata

 

Conform Legii 77/2016, darea in plata se aplica persoanelor fizice ce au un credit ipotecar si nu pot continua achitarea ratelor creditului sau se afla in procedura de executare silita pentru a scapa de de datoriile existente.

Pentru stingererea creditului prin darea in plata trebuie indeplinite cumulativ conditiile:

 

 • creditorul trebuie sa fie o banca, fie un IFN (institutie financiara nebancara), sau un cesionar al creantei (de ex. o societate de recuperare creante care a preluat datoria);
 • debitorul trebuie sa fie un consumator persoana fizica;
 • suma imprumutata trebuie sa nu depaseasca 250.000 euro;
 • scopul imprumutului a fost achizitionarea, construirea, extinderea, modernizarea, amenajarea ori reabilitarea unui imobil cu destinatie de locuinta (apartament sau casa) sau indiferent de scopul imprumutului, acesta este garantat cu unul sau mai multe imobile cu destinatie de locuinta;
 • consumatorul nu a fost condamnat printr-o hotarare definitiva pentru infractiuni in legatura cu creditul pentru care se solicita aplicarea legii darii.

 

PROCEDURA DARII IN PLATA

 

Prin intermediul unui avocat, consumatorul transmite creditorului o notificare prin care il informeaza ca a decis sa ii transmita dreptul de proprietate asupra imobilului in vederea stingerii datoriei izvorand din contractul de credit ipotecar, termen ce nu poate fi mai scurt de 30 de zile calendaristice, in care se suspenda plata catre creditor, precum si orice procedura judiciara sau extrajudiciara demarata de creditor sau de persoane care se subroga in drepturile acestuia indreptata impotriva consumatorului sau a bunurilor acestuia. In notificarea privind darea in plata, avocatul debitorului invita pe banca creditoare sa se prezinte in fata unui notar public in vederea indeplinirii procedurii de dare in plata a imobilului, respectiv a incheierii actului de dare in plata.

          Creditorul poate contesta pe cale judecatoreasca indeplinirea conditiilor de admisibilitate a procedurii reglementate de prezenta lege in termen de 10 zile de la data comunicarii notificarii emise.

 

Cererea se judeca:

 • de urgenta;
 • cu citarea partilor;
 • de catre judecatoria in circumscriptia careia domiciliaza consumatorul.

 

Apelul impotriva hotararii pronuntate se depune in termen de 15 zile lucratoare de la comunicare de catre partea interesata.

Pana la solutionarea definitiva a contestatiei formulata de creditor se mentine suspendarea oricarei plati catre acesta, precum si a oricarei proceduri judiciare sau extrajudiciare demarate de creditor sau de persoanele care se subroga in drepturile acestuia impotriva debitorului.

Daca se admite contestatia formulata de creditor, partile vor fi puse in situatia anterioara indeplinirii demersurilor prevazute de prezenta lege. Daca se respinge contestatia, in termen de 10 zile de la data respingerii, creditorul are obligatia sa se prezinte la notarul public specificat in notificarea comunicata in vedere perfectarii actului de dare in plata.

 

Debitorul poate cere instantei sa pronunte o hotarare prin care sa se constate stingerea obligatiilor nascute din contractul de credit ipotecar si sa se transmita dreptul de proprietate catre creditor in cazul in care creditorul nu se conformeaza.

 

Cererea se va judeca:

 • cu celeritate;
 • cu citarea partilor;
 • de catre judecatoria in circumscriptia careia domiciliaza debitorul.

 

Impotriva acestei hotarari, se poate declara apel, in termen de 7 zile de la comunicare.

 

 Orice contract incheiat intre profesionisti si consumatori pentru vanzarea de bunuri sau prestarea de servicii va cuprinde clauze contractuale clare, fara echivoc, pentru intelegerea carora nu sunt necesare cunostinte de specialitate.

 

Conform art. 17 alin (1) din Legea nr. 193/2000 clauzele abuzive sunt acelea care:

 1. dau dreptul profesionistului de a modifica unilateral clauzele contractului, fara a avea un motiv intemeiat care sa fie precizat in contract;
 2. obliga consumatorul sa se supuna unor condiții contractuale despre care nu a avut posibilitatea reala sa ia cunostinta la data semnarii contractului;
 3. obliga consumatorul sa isi indeplineasca obligatiile contractuale, chiar si in situatiile in care profesionistul nu si le-a indeplinit pe ale sale;
 4. dau dreptul profesionistului sa prelungeasca automat un contract incheiat pentru o perioada determinata, prin acordul tacit al consumatorului, daca perioada-limita la care acesta putea sa isi exprime optiunea a fost insuficienta;
 5. dau dreptul profesionistului sa modifice unilateral, fara acordul consumatorului, clauzele privind caracteristicile produselor si serviciilor care urmeaza sa fie furnizate sau termenul de livrare a unui produs ori termenul de executare a unui serviciu;
 6. dau dreptul profesionistului sa constate unilateral conformitatea produselor si serviciilor furnizate cu prevederile contractuale;
 7. dau dreptul exclusiv profesionistului sa interpreteze clauzele contractuale;
 8. restrang sau anuleaza dreptul consumatorului sa pretinda despagubiri in cazurile in care profesionistul nu isi indeplineste obligatiile contractuale;
 9. obliga consumatorul la plata unor sume disproporționat de mari in cazul neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre acesta, comparativ cu pagubele suferite de profesionist;
 10. restrang sau anuleaza dreptul consumatorului de a denunța sau de a rezilia unilateral contractul, in cazurile in care:

- profesionistul a modificat unilateral clauzele prevazute la pct. 5;

- profesionistul nu si-a indeplinit obligațiile contractuale;

- profesionistul a impus consumatorului, prin contract, clauze referitoare la plata unei sume fixe in cazul denuntarii unilaterale;

 1. exclud sau limiteaza raspunderea legala a profesionistului in cazul vatamarii sau decesului consumatorului, ca rezultat al unei acțiuni sau omisiuni a profesionistului privind utilizarea produselor si serviciilor;
 2. exclud dreptul consumatorului de a intreprinde o actiune legala sau de a exercita un alt remediu legal, solicitandu-i in acelasi timp rezolvarea disputelor in special prin arbitraj;
 3. permit in mod nejustificat impunerea unor restrictii in administrarea probelor evidente de care dispune consumatorul sau solicitarea unor probe care, potrivit legii, fac obiectul unei alte parti din contract;
 4. dau dreptul profesionistului sa transfere obligațiile contractuale unei terțe persoane - agent, mandatar, fara acordul consumatorului, daca acest transfer serveste la reducerea garanțiilor sau a altor raspunderi fata de consumator;
 5. interzic consumatorului sa compenseze o datorie catre profesionist cu o creanta pe care el ar avea-o asupra profesionistului;
 6. prevad ca prețul produselor este determinat la momentul livrării sau permit vanzatorilor de produse ori furnizorilor de servicii dreptul de a creste preturile, fara ca, in ambele cazuri, sa acorde consumatorului dreptul de a anula contractul in cazul in care pretul final este prea mare in raport cu pretul convenit la momentul incheierii contractului.
 7. permit profesionistului obtinerea unor sume de bani de la consumator, in cazul neexecutării sau finalizarii contractului de catre acesta din urma, fara a prevedea existenta compensatiilor in suma echivalenta si pentru consumator, in cazul neexecutarii contractului de catre profesionist;
 8. dau dreptul profesionistului sa anuleze contractul in mod unilateral, fara sa prevada acelasi drept si pentru consumator;
 9. dau dreptul profesionistului sa inceteze contractul incheiat pentru o durata nedeterminata fara o notificare prealabila rezonabila, cu exceptia unor motive intemeiate.

         

Clauzele abuzive cuprinse in contract si constatate fie personal, fie prin intermediul organelor abilitate prin lege nu vor produce efecte asupra consumatoruluiiar contractul se va derula in continuare, cu acordul consumatorului, numai daca dupa eliminarea acestora mai poate continua.

Consumatorul este indreptatit sa ceara rezilierea contractului, putand solicita si daune-interese daca efectele contractului nu se mai pot produce dupa inlaturarea clauzelor considerate abuzive.

 

PROCEDURA CLAUZE ABUZIVE

 

Persoanele prejudiciate sesizeaza existenta unor clauze abuzive, iar organele de control vor efectua verificari, dupa care vor incheia un proces-verbal prin care se vor consemna faptele constate in urma verificarilor si articolele din lege ce au fost incalcate de profesionist. In urma neregulilor, instanta va obliga profesionistul sa modifice toate contractele de adeziune in curs de executare cat si sa elimine clauzele abuzive din contractele preformulate. Hotararea data de instanta va fi supusa numai apelului. Se pot adresa organelor judecatoresti consumatorii prejudiciati prin contractele incheiate cu incalcarea Legii nr. 193/2000.

Daca partile contractante aleg ca legea aplicabila contractului sa fie legea unui stat care nu face parte din Uniunea Europeana, iar contractul are o stransă legatura cu teritoriul Romaniei sau cu al altor state membre ale Uniunii Europene si in cazul in care Legea nr. 193/2000 are prevederi mai favorabile pentru consumator, se vor aplica prevederile acestei legi.

 

© 2019 Cabinet de avocat Dulea Cristina